KGF’de Hangi Tür Kredilere Kefalet Verilir?

Kredi Garanti Fonu – KGF’de Hangi Tür Kredilere Kefalet Verilir?

İşletme ihtiyacına yönelik her çeşit kredi için kefalet verilmekte ve  kredi türü konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır

Bu teminat mektubu ve akreditif  gibi gayri nakdi bir kredi olabilir olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi de olabilir ya da.  uzun vadeli bir yatırım kredisi de olabilir.

  • Yeni İş Kurulumu
  • Yeni İşyerine Taşınma
  • Mevcut Tesisin Genişletilmesi
  • Hammadde Temini
  • İhracatın Finansmanı
  • İthalatın Finansmanı
  • Nakit Sıkıntısını Giderme
  • Finansal Kiralama
  • Teminat Mektubu Amaçlı Krediler
  • KOBİ’lere ait Diğer Nakdi ve Gayrinakdi Krediler

 

Vade

İşletme kredilerinde vade azami 5 yıl olup, anapara ödemesiz dönem en fazla 1 yıldır.

Yatırım kredilerinde ise vade azami 10 yıl olup, anapara ödemesiz dönem azami 3 yıldır.

(Azami yılda bir defa faiz tahakkuk ve tahsil edilir).

 

Kefalet Limiti

KOBİ’ler için : kefalet limiti azami 12 milyon TL

KOBİ dışı işletmeler için :  kefalet limiti azami 200 milyon TL

Kefalet tutarı için alt sınır bulunmamaktadır.

KOBİ’lerin birden fazla bankadan KGF kefaletiyle kredi kullanması mümkün olup

kefalet limiti hesaplamalarında  KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin hepsi dikkate alınmaktadır.

 

Azami Kefalet Oranı

%90 (ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin Eximbank veya Banka kaynaklı TL/YP kredileri için %100’e kadar kefalet sağlanmaktadır).

Hazine destekli KGF kefaletlerinden kimler yararlanabilir?

Hazine destekli KGF kefaletinden, KOBİ vasfını haiz işletmeler ile KOBİ kapsamında sayılan Esnaf ve Sanatkar, Serbest Meslek Mensubu, Tarımsal İşletme ve Çiftçiler ile KOBİ tanımı dışında kalan havayolu işletmeleri, seyahat acenteleri, turizm firmaları, gemi inşaa sanayi işletmeleri, KOBİ tanımı dışında kalan ihracatçıları ve KGF tarafından belirlenecek diğer yararlanıcılar faydalanabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.